среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Projekotwanie sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ploty PVC na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plotki z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z Winylu na plot i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane ogrodzenie plastikowe na plot i bramę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий